Βασική λίπανση της πατάτας

Βασική λίπανση της πατάτας

Όσα πρέπει  να γνωρίζεις για τη βασική λίπανση της πατατοκαλλιέργειας.

Η πατάτα είναι μια από τις απαιτητικές καλλιέργειες. Θέλει εδάφη βαθιά, γόνιμα με μέση μηχανική σύσταση ώστε να έχει καλή στράγγιση κι αερισμό. Το pH του εδάφους που θα δώσει τις καλύτερες αποδόσεις κυμαίνεται γύρω στο 6. Απαιτούνται 25-30 κιλά Αζώτου, 10-15 κιλά Φωσφόρου, 30-40 κιλά Καλίου και 2-3 κιλά μαγνησίου ανά στρέμμα.

Το Άζωτο προωθεί τη βλάστηση και την ανάπτυξη των φυτών, αυξάνει την παραγωγή και βελτιώνει την περιεκτικότητα των κονδύλων σε πρωτεΐνη. Ο Φώσφορος βοηθάει στην ανάπτυξη της ρίζας και πρωιμίζει τη βλαστική φάση. Αυξάνει τον αριθμό και το μέγεθος των κονδύλων και αυξάνει παράλληλα το πάχος της φλούδας. Τέλος, επιμηκύνει το χρόνο διατήρησης μετά τη συγκομιδή. Το Κάλιο με τη σειρά του, αυξάνει το βάρος τον κονδύλων και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Το Μαγνήσιο αυξάνει τη φωτοσύνθεση του φυτού κι έτσι παράγονται αποθησαυριστικές ουσίες για τους κονδύλους. Επίσης, συμβάλει στη μεταφορά των σακχάρων από τα φύλλα στους κονδύλους.

Καλό είναι τα λιπάσματα που θα χρησιμοιήσουμε ν’ αποτρέπουν την έκπλυση του Αζώτου στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους με το πότισμα. Έτσι είναι μεγαλύτερος ο χρόνος παραμονής τους στο έδαφος με αποτέλεσμα το φυτό μας να έχει συνεχή κι ομοιόμορφη θρέψη. Αυτό επιτυγχάνεται με αναστολείς (παρεμποδιστές) νιτροποίησης που περιέχουν κάποιοι τύποι λιπασμάτων.

Ξεκινάμε τη θρέψη της πατάτας παράλληλα με τη σπορά, με τη χορήγηση 80 κιλών/στρέμμα λίπασμα του τύπου 15-15-15 (+5S) που περιέχει παρεμποδιστή νιτροποίησης. Ένα μήνα μετά, αν το φύλλωμα της πατάτας δεν είναι πλούσιο (δεν έχει κλείσει όπως συνηθίζεται να λέμε) προσθέτουμε Νιτροθειίκη Αμμωνία (26Ν) σε ποσότητα 40κιλά/στρέμμα.
Αν είναι πλούσιο το φύλλωμα συνεχίζουμε με 40κιλά/στρέμμα λίπασμα του τύπου 12-12-17 (+2MgO+8S) χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία παρεμποδιστή . Φτάνοντας ο κόνδυλος στο μέγεθος αυγού χορηγούμε Νιτρικό Κάλιο (13-0-45) σε ποσότητα 40κιλά/στρέμμα.

Φυσικά μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη λίπανση με κάποιο διαφυλλικό λίπασμα του τύπου 20-20-20 με 350γραμμάρια/στρέμμα λίγο πριν φτάσει ο κόνδυλος το μέγεθος αυγού αλλά και λίγο μετά. Μπορούμε σε αυτό το μέγεθος να χορηγήσουμε και Θειοθειικό Κάλιο (0-0-52) σε ποσότητα 3λίτρα/στρέμμα.

Σημαντική σημείωση είναι πως οι ποσότητες της λίπανσης ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τον τύπο του εδάφους.


Συμβουλευτείτε τους γεωπόνους του lf.gr για περισσότερες πληροφορίες. Επικοινωνήστε μαζί τους στο +30 2262 100368, με μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook ή με email στο [email protected]