Προς νέους αλλά...και έμπειρους Αγρότες!

Προς νέους αλλά...και έμπειρους Αγρότες!


 
Όσοι ασχολείστε επαγγελματικά με την Γεωργία θα έχετε συναντήσει αυτές τις συντομογραφίες στις συσκευασίες
των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής και την μορφή που έχει το περιεχόμενο
της συσκευασίας.
Ανάλογα με τον τύπο διαφοροποιείται και η προετοιμασία της εφαρμογής αλλά και ο τρόπος. 

Διαβάστε παρακάτω όσα πρέπει να γνωρίζετε!


Συντομογραφίες ετικέτας σκευασμάτων

δ.ο. – δραστική ουσία.
Θ. – Καλλιέργεια θερμοκηπίου.
Υ. – Υπαίθρια καλλιέργεια.
ΡΗΙ – Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.
(-) – Μη εφαρμόσιμο.
ΔΟ – Το ΡΗΙ δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.

Μορφή περιεχομένου

ΑΒ – Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών.
CS – Μικροκάψουλες σε εναιώρημα
DP – Σκόνη Επίπασης
EC – Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο.
EW – Γαλάκτωμα της μορφής λάδι σε νερό
GB – Κοκκώδες Δόλωμα
GE – Δισκία (καπνογόνο)
GR – Κοκκώδες
OD – Ελαιώδες
PEL – Ελαιώδες εναιώρημα
RB – Ετοιμόχρηστο δόλωμα
SC – Πυκνό (Συμπυκνωμένο) Εναιώρημα
SE – Γαλακτώδες Αιώρημα
SL – Πυκνό Διάλυμα
TB – Ταμπλέτες
WG – Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι ή Βρέξιμοι Κόκκοι
WP – Βρέξιμη Σκόνη