Επιφανειακή λίπανση των Σιτηρών.

Επιφανειακή λίπανση των Σιτηρών.

Οδηγός επιφανειακής λίπανσης σιτηρών.

Η επιφανειακή λίπανση στα σιτηρά είναι μεγάλης σημασίας αν θέλουμε να πετύχουμε μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις στην παραγωγή μας. Είναι η δεύτερη ενέργεια που έχει να κάνει ο παραγωγός μετά την εφαρμογή της βασικής λίπανσης και της σποράς. Το θρεπτικό συστατικό που είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της καλλιέργειας είναι το άζωτο γιατί στο στάδιο του αδελφώματος η χορήγηση του θα προωθήσει την ανάπτυξη πολλών παραγωγικών αδερφιών που θ’ αυξήσουν τη στρεμματική απόδοση. Στο στάδιο του καλαμώματος θα βοηθήσει στο σχηματισμό μεγαλύτερων στάχεων, άρα και μεγαλύτερους κόκκους ανά στάχυ. Τέλος στην εποχή του ξεσταχυάσματος η επάρκεια σε άζωτο βοηθάει στο να γεμίσει καλύτερα ο κόκκος, αυξάνει την περιεκτικότητα του σε πρωτεΐνη κάτι που κάνει τον καρπό πιο ποιοτικό. 

Η επιφανειακή λίπανση λοιπόν, ειδικότερα με σταθεροποιημένο άζωτο, στην περίοδο του αδελφώματος έχει σαν αποτέλεσμα τη σωστή τροφοδοσία των φυτών για μεγάλη χρονική διάρκεια σε εποχή που είναι έντονη η ανάπτυξη τους. Κάτι που σημαίνει αύξηση της στρεμματικής απόδοσης αλλά παράλληλα παραγωγή ποιοτικού καρπού.
Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου και πάντα εν αναμονή βροχής μπορούμε να χορηγήσουμε στην καλλιέργεια σταθεροποιημένη Ουροθειική (40-0-0) σε ποσότητα 20-25 κιλά ανά στρέμμα. Κατά τις 10 Μαρτίου μπορούμε να συμπληρώσουμε με 10 κιλά ανά στρέμμα Νιτρική αμμωνία (34,5-0-0).

Εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί σταθεροποιημένη Νιτροθειική αμμωνία (26-0-0) σε ποσότητα 25 κιλά ανά στρέμμα.
Μια τρίτη επιλογή είναι να διαλέξει ο παραγωγός τη χορήγηση Ουρίας (46-0-0) με παρεμποδιστή Ουρεάσης σε αναλογία περίπου 25 κιλά ανά στρέμμα.

Τέλος αν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες (έλλειψη βροχοπτώσεων ή πολλές βροχοπτώσεις που δεν επιτρέπουν την είσοδο στα χωράφια) μπορεί η χορήγηση των λιπασμάτων να γίνει πιο αργά από τις αρχές Μαρτίου. Τότε το σωστό λίπασμα που πρέπει να χορηγηθεί είναι η Νιτρική αμμωνία (34,5-0-0) σε μια ποσότητα περίπου 30 κιλά ανά στρέμμα).

Φυσικά οι ποσότητες λίπανσης που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και διαφέρουν λίγο ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο του χώματος. Το σημαντικό είναι τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται να είναι σταθεροποιημένα ή με παρεμποδιστή Ουρεάσης για την μείωση των απωλειών από έκπλυση ή εξάχνωση. Η σταδιακή αποδέσμευση του αζώτου είναι ευεργετική για το φυτό, γιατί τόσο η αμμωνιακή όσο και η νιτρική μορφή του αζώτου μένει στη διάθεση του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κι έτσι δε χρειάζεται να κάνει ο παραγωγός περισσότερες επεμβάσεις. Έτσι μακροπρόθεσμα απαιτείται μικρότερο κόστος αλλά και κόπος για τον ίδιο παραγωγό.

Με την έναρξη της άνοιξης δεν πρέπει να ξεχνιέται όμως και η ζιζανιοκτονία η οποία είναι μείζονος σημασίας για την καλλιέργεια των σιτηρών. Η καταπολέμηση των αγρωστώδων ζιζανίων (αγριοβρώμη, φάλαρη, ίρα κ.α.) πρέπει να γίνεται στις αρχές Μαρτίου ενώ των πλατύφυλλων (παπαρούνα, πολυκόμπι, χαμομήλι, στελλάρια, σινάπι, λαψάνα κ.α.) μπορεί να γίνει μέχρι τα τέλη του ίδιου μήνα.

Το έμπειρο προσωπικό του www.lf.gr είναι εδώ να σας συμβουλέψει με τις γνώσεις του και να σας βοηθήσει στη λύση κάθε πρόβλημα που μπορεί ν’ αντιμετωπίζετε.
Επικοινωνήστε μαζι μας καθημερινά στο 2262 100368, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook και με email στο [email protected] και δώστε μας περισσότερες πληροφορίες για την καλλιέργειά σας και θα σας δώσουμε την κατάλληλη λύση!
Μη ξεχάσετε να μας ζητήστε μας οικονομική προσφορά στα μέτρα σας!